Tetraetylbly, kjemisk formel (C2H5)4Pb, fargeløs væske med behagelig lukt. Densitet 1,65 g/cm3, koker under delvis spalting ved ca. 200 °C. Brukes, ofte sammen med tetrametylbly, som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet (antibankemiddel). Tetraetylbly er meget giftig, og det gir opphav til blyforbindelser i eksosen. Av denne grunn er bruken i dag (1998) opphørt i Norge.