Teknologi- og vitenskapsstudier, ofte kjent under forkortelsen STS for engelsk science and technology studies, er et tverrfaglig felt hvor man studerer vitenskap og teknologi. I STS ønsker man å undersøke hvordan kunnskap og teknologi er en del av våre liv og hvordan våre liv er i en konstant endring gjennom ny teknologi og tilegnelse av ny kunnskap. Ny teknologi og kunnskap åpner opp for kontroverser for hvordan den skal implementeres, reguleres og forståes i samfunnet.

Faktaboks

Etymologi

engelsk science and technology studies

Også kjent som

STS

Teoretiske retninger

STS bygger på mange disipliner, for eksempel historie, sosiologi, antropologi og filosofi. Det er likevel to hovedtemaer som har forenet de forskjellige disiplinene som et utgangspunkt for å analysere verden:

Vitenskap og teknologistudier

Vitenskap må ses i sammenheng med de sosiale, kulturelle, økonomiske og historiske kontekstene som er med på å formen den. Vitenskapen formes ikke av vitenskapelig kunnskap alene.

Vitenskap, teknologi og samfunnsstudier

Fokuserer på at teknologi må forstås som et «sosio-teknisk» produkt. Dette handler om et ønske om å bevege seg bort fra den teknologisk deterministiske forståelsen av teknologi som noe som er forhåndsdefinert.

Teoretiske rammeverk

Innenfor STS er de mest vanligste teoretiske rammeverkene for å studere disse to hovedgrenene følgende:

  • Social constructions of technology (SCOT)
  • Domestisering
  • Script
  • Aktør-nettverksteori (ANT)
  • Large Technical System (LTS)
  • Kyborg

Historikk

STS oppsto som en konsekvens av at flere fagdisipliner begynte å se på vitenskapelig og teknologisk utvikling som en sosial prosess.

I Storbritannia vokste det frem to sterke STS-miljøer på 1970-tallet, hvor den ene blir omtalt som «Edinburgh-skolen» som bygger på «Sociology of scientific knowledge», som fokuserte på samfunnsstrukturene inspirert av Émile Durkheim og Karl Marx som forklaringsramme på hvordan vitenskapelig kunnskap ble dannet (makroorientert). Den andre omtales som «Bath-skolen» som var mer samtids- og empirisk mikroorientert og ble drevet fram av Harry Collins.

STS i Norge

De norske STS miljøene vokste frem ved UiO, NTNU og UIB på 1980-tallet, og det er i dag mulig å studere STS ved flere universiteter i Norge. Man kan følge doktorgradsprogram i STS ved NTNU, UiB og UiO.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Skjølsvold, Tomas Moe (2015). Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Cappelen damm akademisk.
  • Sørensen, Knut Holtan (2012). «Disciplined Interdisciplinarity? A Brief Account of STS in Norway». Tecnoscienza, Italian Journal of Science & Technology Studies, volum 3 (1).

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg