Feltvakt, avdeling som under forsvarsstrid sendes frem av en infanteribataljon for å sikre denne i fronten. Feltvakt består gjerne av en forsterket geværtropp og grupperes normalt ca. 3 km foran hovedstyrkens stillinger. Feltvaktens oppdrag er å varsle om fiendens fremrykning, hindre fiendens oppklaring, slå fast hvor og med hvilken styrke fienden angriper og å få fienden til å utvikle strid med den forsinkelse dette innebærer for hans fremrykning. Den linje feltvakten grupperes i, kalles vaktlinjen.