Svinn, minsking i produksjonsutbyttet sammenlignet med det teoretisk beregnede.