Svarthåret graveveps, årevingeart i familien graveveps. Svart med lang behåring, forreste halvdel av bakkroppen er brunrød. Lengde 14–23 mm. Arten er vanlig på tørr, soleksponert mark i Sør-Norge, hvor den anlegger yngelkammer 6–7 cm nede i bakken. Dit føres en paralysert nattflylarve som eggene legges i. Voksne suger nektar av blomster.