Stoa, gresk bygningstype, fortrinnsvis knyttet til offentlige samlingssteder som torg, teatre, helligdommer osv. Kan være rektangulær eller hesteskoformet, i én eller to etasjer. Større stoaer er gjerne delt i to skip ved en langsgående søylerad. Den ene langsiden er erstattet av en søylerekke, slik at bygningen åpner seg utad. Bakveggen kan inneholde butikker. Mest kjent er Stoa poikile i Athen, der Zenon virket som lærer (derav navnet stoiker).