Dvergspove, fugleart i snipefamilien. Ligner en liten småspove med kortere nebb. Størrelse omtrent som rødstilk/gluttsnipe. Hekker i Sibir. Påtruffet én gang i Norge, i Varanger i juli 1969.