Spover er navn på flere arter av forholdsvis store vadefugler. De tilhører to ulike slekter innenfor snipefamilien, nemlig slektene Numenius og Limosa. Disse to slektene omfatter henholdsvis ni og fire arter av spover. Spovene kjennetegnes ved at de har lange bein og et langt nebb. De hekker i Eurasia og/eller Nord-Amerika, men mange av artene har sine viktigste overvintringsområder på den sydlige halvkule. Hele artikkelen

Ny artikkel