Småkattost, ettårig art i kattostfamilien. 10–40 cm lang, liggende stengel. Lappede blad og rosa blomster. Innført ugress, ikke vanlig, vokser spredt, for det meste langs kysten i Sør-Norge til Trøndelag.