Skulpesnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. Den voksne billen er 2–3 mm lang med tett behåring, som gir den en blygrå farge. Larven blir opptil 4 mm, gulhvit med brunt hode, krumbøyd og fotløs. Den lever i skulpene til ville og dyrkede arter i korsblomstfamilien, hvor den gnager på frøene. Det er bare én larve i hver skulpe, og den kan ødelegge 5–6 frø. Etter 4–5 uker er larven fullvoksen, gnager seg ut av skulpen og forpupper seg i jorden. Den voksne billen kommer frem i august og overvintrer i markdekket. Enkelte år forekommer lokale angrep i kystfylkene Østfold–Rogaland på frøkulturer av kålrot, nepe m.fl. og på oljevekster (raps og rybs).