Sjagrinere, gi papir, lær og lignende et sjagrengaktig utseende, se sjagreng.