Narv, den siden av lær som svarer til hårsiden av skinnet eller huden læret er laget av. Huden (skinnet) består av overhud, lærhud og underhud. Over- og underhud er ubrukelige og fjernes før eller under garvingen. Lærhuden er den eneste del av huden som blir brukt til fremstilling av lær, og den består av et tett forgrenet flettverk av bindevev. Mot overflaten forgrener det seg i finere og finere tråder, som etter hvert går mer og mer parallelt med overflaten. Til slutt blir vevet så hårfint at det fortoner seg som en fast, glatt flate: narven. Denne har forskjellig utseende hos ulike dyr. Hvis narvsiden ikke er anvendelig, kan man fremstille en kunstig narv, evt. bruke andre dyrs narv, og presse den på med oppvarmede plater.