Sino-tibetanske språk, verdens nest største språkfamilie etter den indoeuropeiske, med flere hundre språk og hoveddialekter. Den består av to hovedgrener: den sinittiske med alle kinesiske dialekter og den tibeto-burmanske. Enkelte forskere regner også med slektskap med en eller flere av gruppene tai, miao-yao og austroasiatisk. Det finnes mange strukturelle fellestrekk mellom sinittisk og tibeto-burmansk (begge har f.eks. toner og er monosyllabiske språk), men disse kan like gjerne bero på spredning av senere trekk som på felles opphav. Det er først og fremst historiske overensstemmelser i lydsystemet som gjør at mange regner slektskapet mellom sinittisk og tibeto-burmansk for sikrere enn slektskap med tai, miao-yao og austroasiatisk.