Miao-yao, språkfamilie utbredt i enklaver i store deler av Sør-Kina og mer nylig i Sørøst-Asia. Språkene har kompliserte tonesystemer og konsonantgrupper i begynnelsen av ord. Grammatisk er de isolerende språk som mangler ordbøyning, og rekkefølgen på setningsleddene er subjekt – verbal – objekt, akkurat som tai-språkene. De to hovedgruppene miao og yao må ha skilt lag tidlig. Miao-yao-språkene hadde ikke noe eget skriftspråk før vestlige misjonærer laget en transkripsjonsform for miao basert på latinske bokstaver rundt år 1900.