Tai, språkgruppe talt i store deler av Sørøst-Asia og et stykke inn i Sør-Kina, den desidert mest utbredte undergruppen av språkfamilien kadai. Omfatter språk i Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam og det sørlige Kina. Tai-språkene er enstavelses tonespråk uten bøyningsformer. Grammatiske relasjoner uttrykkes ved partikler og ordstilling.