Sinittiske språk, gren av den sino-tibetanske språkfamilien, omfatter alle dialekter av kinesisk, muligens også minoritetsspråket bai i Yunnan i Sør-Kina.