Siktekikkert, kikkert med innebygd trådkors som markerer sikteretningen. Brukes i geodesi, landmåling og utsettingsarbeider, ofte sammen med elektronisk avstandsmåler. Siktekikkerten er vanligvis konstruert med et lukket, tett kikkertrør. Siktelinjen går gjennom det optiske midtpunkt i objektivet og midtpunktet i trådkorset (se fig.). Kikkerten innstilles slik at siktelinjen – trådkorset – treffer de punkter hvor ukjente vinkler skal måles eller kjente vinkler utsettes. På et nivellerinstrument innstilles siktekikkerten slik at siktelinjen går horisontalt. Se også teodolitt.