Trådkors, strekfigur, vanligvis risset inn i en glassplate i okularsystemet i en siktekikkert. Brukes som siktemerke, der det er viktig at dette befinner seg i objektivets billedplan under observasjonene