Stikking, målearbeid med sikte på å plassere og avmerke bestemte punkter på ønsket sted i terrenget eller for eksempel på en byggeplass. Kan betraktes som den motsatte prosess av innmåling og kartlegging.