Bruksrettighet, bruksrett, rett til begrenset rådighet over en annens eiendom. Totale bruksrettigheter innebærer at man disponerer hele eiendommen (f.eks. husleie, forpaktning, leie, tomtefeste, ideell sameiepart uten bruksdeling, eller lån av løsøre). Partiell bruksrett innebærer at man disponerer en begrenset del av eiendommen, for eksempel veirett, fiskerett eller rett til parkeringsplass eller båtopplag. Se også servitutt.