Schulenbergitt, (etter Oberschulenberg i Harz, Tyskland), et sekundært kobbermineral med lys blågrønn farge. Den kjemiske formel er (Cu,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)10·3H2O. Det er kjent fra to kontaktforekomster i Oslofeltet (Konnerudkollen ved Drammen og Glomsrudkollen på Modum).