Sauebrems, tovingeart i bremsefamilien Oestridae. Kroppen er i motsetning til de fleste andre bremser nesten ubehåret og med rynket overflate. Hodet er påfallende bredt. Fargen er lyst grålig og gullig med små, spredte flekker. Lengde 10–11 mm. De voksne kan påtreffes på varme steiner og klipper der sau finnes. Ved angrep sprøytes levende larver direkte inn i sauens nesebor. Larvene kryper videre til nesehulens slimhinner, der de lever av betennelsesprodukter de selv fremkaller. Sauen blir sterkt avkreftet og lett mottagelig for infeksjoner. Sommeren etter vandrer de 3 cm lange, fullvoksne larvene tilbake i neseborene der de nyses ut og forpupper seg i jorden. Klekkingen skjer midtsommers. De voksne tar som andre bremser ikke næring til seg. Arten finnes over hele verden og er ikke uvanlig i Norge. Den kan også angripe geit og noen andre pattedyr.