Faghistorie og begreper i kulturhistorie

Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Faghistorie og begreper i kulturhistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 13 artikler:

R

  1. rite