Riksetraner, fuglefamilie i ordenen tranefugler. Omfatter kun arten riksetrane, Aramus guarauna, som er utbredt fra Florida og Sørøst-Mexico via Vestindia og Mellom-Amerika til det nordlige Argentina, i Sør-Amerika i hovedsak øst for Andesfjellene. Noe mindre enn traner, 56–71 cm, men med kroppsholdning og bygning som minner om disse. Fjærdrakten er brun, hode, hals og til dels rygg og vinger med hvite flekker. Lever vanligvis i våtmarker, for det meste ferskvannssumper, men også mangrover. Føden består av snegler, i første rekke av slekten Pomacea, og muslinger, i noen områder også landlevende snegler og firfisler.