Ranch, stor landeiendom, farm, spesielt i det vestlige USA og Canada, der det drives oppdrett av storfe, sauer eller hester i stor stil. Kan også betegne stor farm som spesialiserer seg på andre produkter, f.eks. kyllinger, mink, frukt.