Trykt plan for noe som skal foregå, reklametrykksak.