Prospektkort er et postkort med illustrasjon på den ene siden. Det ble først utgitt i 1870 av August Schwartz i Oldenburg.