Prospektkort, postkort med illustrasjon på den ene siden. Utgitt første gang 1870 av A. Schwartz i Oldenburg.