Privatradio, privat radiotelefoni, betegnelse for et spesielt radiosamband som ble tillatt i Norge 1964 og som tar sikte på å gi privatpersoner, foreninger, firmaer og offentlige etater adgang til å avvikle interne, mobile radiotelefonsamtaler over korte avstander. Tillatelse til å anskaffe og bruke privatradioutstyr, ofte kalt walkie-talkies, gis av Statens teleforvaltning, og det betales en engangsavgift for konsesjonen. Det er frigitt 40 frekvenser omkring 27 MHz for privatradio. Fra 1984 gis nye konsesjoner bare for bruk av frekvensmodulert utstyr. Rekkevidden for privatradio kan regnes til 5–10 km, avhengig av utstyrskvalitet og lokale forhold.