Positiv er grunnformen av adjektiv og adverb. For eksempel er hvit positiv, hvitere komparativ og hvitest superlativ av adjektivet «hvit».