Pilgiftfrosker, amfibiefamilie i ordenen haleløse amfibier. Små, under 5 cm lange, søramerikanske (nord til Nicaragua), praktfullt fargede padder. Har eiendommelig forplantningsmåte – bl.a. legges eggene på land, og rumpetrollene transporteres på foreldrenes rygg til vann. Andre legger egg i vannfylte grenkløfter på tropiske planter og mater rumpetrollene med ubefruktede egg. Familien omfatter ni slekter med 228 arter. Flere arter utskiller et meget giftig hudsekret. Det ble brukt av Choco-indianerne som pilegift. Mest kjent er Phyllobates terribilis fra Colombia. Hudsekretet, batrachotoxin, er en av de sterkeste kjente gifter. Ca. 100 mikrogram er dødelig for et voksent menneske, og en frosk har nok gift til å drepe 50–100 mennesker. Det arbeides med å utnytte denne giften bl.a. til bedøvelse, da den er mye kraftigere enn morfin. Frosk i fangenskap kan ikke produsere giften, men videreutvikler den fra kjemiske forbindelser i maur og andre insekter som de spiser i naturen.