Passasjeravgift, statlig avgift på flytrafikk. Eksisterte i forskjellige former fra midten av 1990-årene. Fra 1. januar 2001 var avgiften 128 kroner per tur på flyginger fra norske lufthavner. Avgiften ble fjernet med virkning fra 1. april 2002 for å bedre luftfartens rammevilkår i Norge. På årsbasis utgjorde avgiften om lag 1,65 mrd. kroner. Hensikten med fjerningen var å få lavere billettpriser og økt etterspørsel etter flyreiser.