Proveny, utbytte. Uttrykket brukes nå om nettoutbringende ved salg av verdipapirer; tidligere også når det gjaldt statsinntekter og inntekter av spesielle forretningstransaksjoner.