Proveny er et uttrykk for den finansielle summen en aktør tar seg betalt eller sitter igjen med i en transaksjon, og brukes som betegnelse på litt forskjellige finansielle hendelser, som utbytte, inntekter og gevinster. Bruken av uttrykket virker å være noe avtagende, men det kan for eksempel fortsatt bli brukt om nettoinnbringende ved salg av verdipapirer; tidligere også når det gjaldt statsinntekter, inkludert skatter og avgifter, samt inntekter fra spesielle forretningstransaksjoner.