Redobling er en melding en spiller kan gi i kortspillet bridge.