Auksjonsbridge er et kortspill som ble utviklet fra whist rundt 1900. I 1920-årene ble det erstattet av kontraktbridge (moderne bridge), som i praksis er samme spill, men har en annen poengberegning.