Dobling er en melding man kan gi i kortspillet bridge.