Matteuspasjon, musikkverk bygd over Matteusevangeliets skildring av Jesu lidelseshistorie. Særlig kjent er Matteuspasjonen komponert av J. S. Bach, fremført første gang på langfredag i 1727 eller 1729 i Leipzig.