Turba, korparti i en pasjon som representerer en menneskegruppe eller folkemengde.