Oppslutning, metode som benyttes ved kjemiske analyser for å løse materialer totalt. Det benyttes konsentrerte syrer under høy temperatur eller smelter, sistnevnte i digler av platina, konsentrerte syrer benyttes i teflonbegre. Oppslutning med smelter skjer ved tilsetting av soda eller litiumborat. Smelten er deretter løselig i syrer. Oppslutning brukes på silikater, tungt løselige oksider, ferrolegeringer, kismalmer, slagger m.m.