Slagg, blanding av oksider, silikater eller andre forbindelser som dannes under fremstilling og raffinering av metaller ved reaksjon mellom forurensninger og tilsatte slaggdannere (kalkstein, kvarts m.fl.). Normalt flyter slagg på toppen av smeltebadet, og tappes eller rakes av periodevis. Som regel har slagg liten verdi utover anvendelse som fyllmasse.