Oksimer, organiske forbindelser som oppstår ved innvirkning av hydroksylamin på aldehyder og ketoner (kalles da henholdsvis aldoksimer og ketoksimer). De brukes bl.a. til påvisning og identifikasjon av aldehyder og ketoner, men har også teknisk anvendelse (f.eks. sykloheksanonoksim i fremstilling av en type polyamid, PA6). Formlene for oksimer vil generelt være R–CH=NOH (aldoksimer) og R2C=NOH (ketoksimer) (R er symbol for radikal).