Roll-on/roll-off, laste- og lossemetode der godset kjøres om bord og fra borde på trailere, lastebiler, trucker el.l. Se ro/ro-skip.