Nasjonalgarde, (eng. National Guard). I USA en frivillig milits som settes opp av de enkelte stater, og som i fred er underlagt statens guvernør. I krig og i krisesituasjoner tar presidenten kommandoen over nasjonalgarden, som da kommer under USAs hær.