Nøttesnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. Den voksne billen er 5–8 mm lang, gråbrun med gule hårflekker på dekkvingene. Med sin lange og tynne, krumbøyde snute biter den hull i umodne hasselnøtter, et egg stikkes inn til nøttekjernen, og denne blir spist opp av den 15 mm lange gulhvite og fotløse larven («nøttemark»). I hasselrike strøk i Sør-Norge, særlig på Vestlandet, kan den også angripe eple, av og til pære. Stikksårene fører til at fruktene får en bølget overflate med korkflekker, og larvene gnager korte ganger innenfor fruktskallet.