Molybdenblått, sterkt blåfarget kolloidal løsning som dannes når sure molybdatløsninger behandles med reduksjonsmidler som sink, hydrogensulfid og svoveldioksid. De kolloidalt løste reaksjonsprodukter er sannsynligvis hydroksokomplekser med fem- og seksverdig molybden. Molybdenblått adsorberes lett av tekstilfibrer og anvendes derfor til farging av tekstiler. Blir også brukt som ømfintlig reaksjon på molybden.