Molybdenrødt er et fargestoff som består av en blanding av blymolybdat, blykromat og blysulfat. Det brukes i stedet for kadmiumrødt i farger, trykkfarger og plaststoffer.