-at, endebetegnelse for salter og forbindelser som avledes av oksosyrer, f.eks. ammoniumsulfat, kaliumnitrat, eller av organiske syrer, f.eks. natriumacetat, eller for anioniske komplekser, f.eks. tetrahydroksoaluminat, [Al(OH)4]-.