Moafugler, utdødd fugleorden. Regnes også ofte til ordenen strutsefugler. De var vingeløse og med meget kraftige ben. De omfatter 2 familier med minst 20 forskjellige arter. Bare kjent fra New Zealand, hvor de levde inntil midten av 1700-tallet, og sannsynligvis ble utryddet av menneskene som ankom da. Funn av skjelettrester viser at de var mellom 1 og 3,5 meter høye, men ikke så tunge og massive som madagaskarstrutsene. Planteetere.