mekling (arbeidstvister)

Artikkelstart

Mekling er en fremgangsmåte for å få partene i en arbeidsrettslig interessetvist til å komme til enighet om opprettelsen av en tariffavtale eller revisjon av en allerede eksisterende tariffavtale. En interessetvist er en tvist om ordningen av fremtidige arbeids- og lønnsvilkår.

Det er opprettet en egen statlig meklingsordning med en fast riksmekler (tidligere kalt riksmeglingsmann), kretsmeklere og særskilte meklere som er oppnevnt for et visst tidsrom. Mekling er vanlig ved de store lønnsoppgjørene, men kan også forekomme i lokale tarifftvister. Lov om arbeidstvister av 27. januar 2012 fastsetter regler om mekling i interessetvister. I praksis dreier de fleste tvister som går til mekling, seg om revisjon av tariffavtaler.

Mekling kan være frivillig, ved at partene selv bringer saken inn for meklingsinstitusjonen, eller tvungen. Riksmekleren kan nedlegge midlertidig forbud for partene mot å iverksette streik eller lockout som kan medføre skade for allmenne interesser, inntil mekling er avsluttet. Også i tilfeller hvor slikt forbud ikke er nedlagt, men hvor plassoppsigelse er gitt, skal riksmekleren eller den kretsmekler som saken hører under, iverksette mekling.

Også etter lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 § 14 skal mekling finne sted, med unntak for blant annet tvister som kan behandles av Statens lønnsutvalg, og tvist om opprettelse av særavtale.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg