Markmuslus, insektart i ordenen ekte lus (Anoplura). Kroppen er smal og 0,8–1,4 mm lang. Øyne mangler. Arten er vår vanligste blodsugende lus på smågnagere. Den går særlig på markmus, men også klatremus, vånd og husmus.