Eidsvåg, tettbebyggelse i Åsane bydel, Bergen kommune, Hordaland, nord for bysenteret, ved den østlige munningen av veitunnel gjennom Hellefjell fra Sandviken, innerst i Eidsvågbukten (E 16/E 39). Godt utbygd småbåthavn. Hovedproduksjonsanlegg for Vestlandske Salslags slakterivirksomhet.